Richard Piat

Richard Piat (Piatehoruk) is geboren te Vilvoorde op 1 februari 1950 (België)


Op 15-jarige leeftijd volgt hij aan de Portaelsschool schilderen en beeldhouwen.


In 1968, tijdens zijn legerdienst, geniet hij van een opleiding als filmoperateur-cineast. In 1972 studeert hij kunstfotografie te Aalst, een beroep dat hij als loopbaan kiest. Niet alleen door de opdrachten in de mode- en publiciteitswereld, maar ook door zijn werk als fotograaf-journalist en het fotograferen van alledaagse dingen, krijgt hij een andere kijk op het gebeuren rond hem. Hij wordt een artistieke duizendpoot. Als beeldhouwer, fotograaf, muzikant, acteur, schilder en kok benadert hij de wereld vanuit een eigenzinnig creatief perspectief dat hij omschrijft als « creativisionisme ».


Het creativisionisme is meer dan een kunststijl, het is een levensstijl. Voor hem zijn er twee soorten kunstenaars. De ene gebruikt zijn ogen om zijn onderwerp zo goed mogelijk te bestuderen en waarheidsgetrouw weer te geven. Hoe meer de afbeelding op het afgebeelde lijkt, hoe hoger het kunstgehalte. Bij deze visie gaat het dus eerder om de illustratie zelf, niet om de betekenis. De andere soort kunstenaar sluit zijn ogen en probeert dan het beeld of de idee die hij in zijn hoofd heeft, vorm te geven  De nadruk ligt op het effect van de gebruikte materialen, de gehanteerde techniek, de presentatie, de kleuren, enzovoort. Het kunstwerk wordt een realiteit die op zichzelf staat met een eigen creatieve boodschap.Het werk spoort de toeschouwer aan beroep te doen op zijn eigen verstand, emoties en verbeelding. Een kunstwerk is voor hem pas geslaagd als het een visie uitlokt bij de mensen. Die visie hoeft zelfs niet dezelfde zijn als die van de kunstenaar.


Zo lang het kunstwerk tot leven komt door er over te praten en het een mening bij het publiek losweekt, heeft het bestaansrecht.

Spreekt Nederlands, Frans, Engels en klein mondje Spaans